Dexilant® 特胃能® Takeda
美國FDA4香港衛生署批准3
  • 獨有兩段式延緩釋放技術2
  • 24小時有效舒緩胃酸倒流症狀1
  • 每日只需一粒,空腹或飽肚服用皆可3